Privacyverklaring

25 mei 2018

Uw privacy is voor Puur Vitabalans is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, neem dan contact op.

Identiteit van de onderneming
Puur Vitabalans
Travertijn 22
3831 VN Leusden
06 – 29210340
info@puurvitabalans.nl
www.puurvitabalans.nl
Kvk 32093814

Het doel waarvoor gegevens verzameld worden
Wij verwerken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens op grond van uw toestemming die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en relatieonderhoud. Na uw toestemming, digitaal of schriftelijk, wordt u uw naam, eventuele organisatienaam, benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer en adresgegevens) opgenomen in ons lokale klantenbestand.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen
Wettelijk bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding opdracht. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Waar worden de gegevens opgeslagen
De opslag van de gegevens worden in digitale en/of fysieke vorm opgeslagen in lokale hardware ten behoeve van back-up en/of fysieke (gedrukte) vorm. Digitaal in mailchimp, ten behoeve van eventuele nieuwsbrieven. Onze boekhouder kan fysiek gegevens inzien die nodig zijn voor de aangiftes belastingdienst.

Beveiliging
De verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens zijn niet toegankelijk door derden, digitaal is alles beveiligd met vereiste wachtwoorden. Gegevens die ingevuld worden of bij het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze hostpartij. Zij zorgen tevens voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website puurvitabalans.nl maakt standaard gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Verwerkingsregister
Wanneer u schriftelijk of digitaal toestemming geeft tot het uitvoeren van de opdracht door Puur Vitabalans, zijn wij als verwerker verplicht een register bij te houden van de verantwoordelijkheden die de uitvoering met zich meebrengt, zoals geheimhouding van de benodigde (persoons)gegevens en hoe wij onze gegevens beveiligen. Wij dienen het registeren ter beschikking te stellen wanneer de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Mail
Soms willen u graag reclame sturen over aanbiedingen of diensten. Dit doen wij via social media en een eventuele nieuwsbrief. Mocht u de meldingen niet meer willen zien, dan kunt u deze zelf opzeggen, negeren, blokkeren of de instellingen aanpassen via het juiste kanaal.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, behalve als dat nodig is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie, zoals de social media buttons die opgenomen zijn op onze website. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw gegevens; dit privacybeleid is niet van toepassing op deze diensten. Lees daarvoor de privacy verklaringen van de social media kanalen om er achter te komen wat zij met deze informatie doen.

Cookies

Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Functionele cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken. Een cookie is een klein tekst bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Alle informatie dat eerder door uw computer is opgeslagen kunt u zelf verwijderen. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer iets wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum boven deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens.

U hebt de volgende rechten, als wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u deze verklaring downloaden, klik dan hier.